Dişi bir yaka gibi saran 1-2 mm. civarında gevşek yapıdaki dişetine serbest dişeti denilmektedir. Serbest dişeti ile yanak-dudak mukozası arasında kalan dişeti ise yapışık dişetidir. Serbest ve yapışık dişetinin tümüne ise keratinize dişeti denir. Doğal dişlerin çevresinde her zaman asgari düzeyde de olsa keratinize dişeti bulunmaktadır. Periodontal dokuları sağlıklı bir şekilde koruyabilmek için birkaç mm genişliğinde keratinize dişeti bandının gerektiği fikri yıllardır savunulmaktadır. Keratinize dişeti, çiğneme sırasında oluşan sürtünme kuvvetlerinden kaynaklanacak yaralanmalardan periodonsiyumu ve komşu alveoler mukozanın sebep olduğu çekme hareketinden dişetini korur, plağa bağlı dişeti hastalıklarının derin dokulara ilerlemesine karşı doku direnci sağlar.

 

Periodontal tedavi uygulamalarından biri olan periodontal plastik cerrahi; dişleri çevreleyen dişeti ve alveol mukoza miktarındaki, konumundaki veya morfolojisindeki defektleri düzeltmek amacıyla uygulanan cerrahi işlemleri kapsar. Periodontal plastik cerrahi uygulamaları ile yetersiz olan keratinize dişetini arttırarak oral mukozada dirençli bir yapı oluşturmak, hastanın oral hijyen uygulamalarını kolaylaştırmak, frenilum ve kas ataşmanlarını ortadan kaldırarak dişeti çekilme hareketlerini kısıtlamak ve sıcak-soğuk hassasiyetlerine neden olan lokalize dişeti çekilmelerini tedavi ederek estetik ve fonksiyonel sorunları düzeltmek hedeflenir.

 

Bağ dokusu grefti

Dişi bir yaka gibi saran yumuşak doku sınırının aşağı yönde hareketi ile kök yüzeyinin açığa çıkması sonucu dişeti çekilmesi görülür. Dişeti çekilmelerinin tedavisinde kullanılan birçok farklı yöntem arasında hastanın kendi bağ dokusunun alınıp nakledildiği yöntem günümüzde altın standart olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemde alıcı saha olarak sıklıkla hastanın damak mukozası tercih edilmektedir. Alınan bağ dokusu grefti ile açığa çıkan kök yüzeylerini örterek hastanın hassasiyet ve estetik problemi giderilmektedir.