Günümüz diş hekimliğinde implantlar, kaybedilen dişlerin estetik kayıplarını ve fonksiyonlarını yerine getirdikleri için rutin tedaviler haline gelmiştir. Ancak, üst çene küçük ve büyük azı dişler bölgesinde diş kayıpları sonrası kemik rezorpsiyonları meydana gelmektedir. Maksiller sinüsler, içi hava dolu boşluklardır. Azı dişlerinin kaybı sonrası bu boşluk alveoler kemik içerisine doğru büyümeye devam eder ve bu bölgedeki kemik yüksekliğinde de bir azalma olur. Bu bölgeye implant uygulanması gerektiğinde yeterli kemik yüksekliği olmaması durumunda bu bölgeye implant uygulayabilmek için sinüs lifting (sinüs tabanı kaldırma) işleminin uygulanması gerekir. Bu işlemde,  sinüs tabanı uygun bir cerrahi teknik ile yukarıya doğru kaldırılır ve oluşturulan boşluk kemik tozu ile doldurulur. Bu şekilde bölgedeki dikey kemik boyutu arttırılarak bölge implant uygulamalarına uygun hale getirilmiş olunur. Duruma göre implantlar ya o seansta ya da bir müddet beklendikten sonra uygulanabilir.